Články a novinky

 

Technologie
Energetika
InovaceČESKÉ DRÁHY A.S.

Termín realizace: červen 2007 a říjen 2008
Dodávka, montáž a servis klimatizačních jednotek YORK na dispečinku v železniční stanici Blatno u Jesenice a na dispečinku výpravčích na osobním nádražív Mostě.  
http://www.cd.cz/