Články a novinky

 

Technologie
Energetika
InovaceVĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Termín realizace: červen 2006
Dodávka, montáž a servis klimatizační jednotky YORK v kanceláři ve věznici ve Všehrdech.  
http://www.vscr.cz/